ESD

ESD staat voor Electro Static Discharge ( Electro statische ontlading of Statische Electriciteit).
Iedereen kent wel de elctrische ontlading die men voelt bij het uitstappen van een auto, het kammen van het haar en het knetterende geleuid bij het uittrekken van een trui.

Ook bliksem is een elctrostatische ontlading. Voor de mens is deze ontlading onschadelijk(met uitzondering van bliksem), soms wel tot 40.000 volt onschadelijk door de beperkte tijdsduur van de ontlading (enkele nanoseconde).

Voor electronische componenten en printplaten ligt dit anders. Deze componenten zijn al

gevoelig voor een spanning van boven de 10 Volt!

De gevolgen..

Onderzoek wijst uit dat ESD voor bedrijven, die met electronische componenten en print-

platen te maken hebben, een hoge kostenpost is.

De gevolgen voor een bedrijf zijn:

* Hogere kosten door uitval en/of schade

* Onbetrouwbare producten

* Ontevreden klanten, verslechterende reputatie en marktverlies

* Hogere service kosten (reparatie / vervanging)

* Meer verstoringen

Verder kan het een electrostatische ontalding(vonk) ook nog de volgende gevolgen hebben:

* Vuur

* Explosie

* Electro Magnetische interferentie (EMI)

* Warmte

* Licht

* Geluidsgolven

* Aantrekken stofdeeltjes (cleanroom)

Handig om te weten:

Voor de mense zijn ontladingen:

* Voelbaar vanaf 3000 Volt

* Hoorbaar van 6000 Volt

* Zichtbaar vanaf 9000 Volt.

(Bron: EHBO -Eerste hulp bij Ontlading – Romex BV www.romex.nl)

2017-05-26T13:37:35+00:00